Hotell och inkvartering

Hotel Tegel

Hotel Tegel ligger i den gamla finsmedjan . Det finns 24 högklassiga hotellrum på Hotel Tegel. Ett av rummen är planerat för rörelsehindrare och ett rum lämpar sig för personer med keldjur.

Hotell Tegel har 24 högklassiga rum, i vilka det är en njutning att koppla av efter dagens möte och förbereda sig för följande dag, utvilad efter en god nattsömn. Hotellrummens färgsättning matchar Fiskars bruks långa historia och den omkringliggande naturen.

Finsmedjan, ritad av C.L. Engel och uppförd 1832, var ursprungligen ett envåningshus. År 1851 byggdes en övervåning av trä enligt ritningar av J.E. Wiik. Huset brann 1888 men återuppfördes samma år, nu av rödtegel. Den låga tillbyggnaden är från början av 1900-talet.

Byggnaden renoverades på 1980-talet. De moderna faciliteterna inrymde kontorsutrymmen och Konferenscenter FiskarsForum.

Under sommaren 2013 sanerades och ombyggdes kontorsutrymmena till 13 hotellrum och i september invigdes det nya Hotel Tegel. I maj 2015 övergick även FiskarsForums konferensverksamhet till Hotel Tegel.


← Tillbaka