Bildgalleri

Bildbank

Bildbankens ägare är Fiskars Oyj Abp. Bilderna får publiceras gratis. Rätten att publicera bilderna kan inte säljas eller överföras på tredje part.
Upphovsrätten förblir hos rättsinnehavaren, alltså Fiskars Oyj Abp. Då bilder används måste man uppge källan Fiskars Oyj Abp samt fotografens namn.
Bilderna får användas i samband med redaktionellt material. Publikation av en bild förutsätter att Fiskars Bruk nämns i samband med bilden.