Fiskars Bruk Skatepark

Fiskars Bruk skatepark är beläget vid gamla Ladugården, Isidorsvägen 4, 10470 Fiskars. Det liggen en parkeringsplats invid parken.

Skateparken är byggd för alla, så att barn, unga, vuxna och familjer kan röra på sig tillsammans. Det är även möjligt att spela katukorgboll i skateparken.

Under våren 2015 blev den fina och personliga skateparken i Fiskars Bruk klar. Projektet har genomförts av MLL:s lokalavdelning i Fiskars. Parken har planerats av Janne Saario, som hör till branschens toppnamn, i samarbete med Wilson Mäkelä. Förverkligandet av parken stod Monumental Changes Oy för.

Fiskars skatepark är intressant på många sätt. Bland annat det faktum att Fiskars Bruk skatepark är byggd på grunderna till en gammal gödselsilo gör parken personlig. Blandningen av gammal och ny betong gör parken intressant och kontrastrik. I skateparken finns även utmaningar för mer erfarna skejtare.

Skateparken är byggd för alla, så att barn, unga, vuxna och familjer kan röra på sig tillsammans. Det är även möjligt att spela katukorgboll i skateparken.

Under våren 2015 blev den fina och personliga skateparken i Fiskars Bruk klar. Projektet har genomförts av MLL:s lokalavdelning i Fiskars. Parken har planerats av Janne Saario, som hör till branschens toppnamn, i samarbete med Wilson Mäkelä. Förverkligandet av parken stod Monumental Changes Oy för.

Fiskars skatepark är intressant på många sätt. Bland annat det faktum att Fiskars Bruk skatepark är byggd på grunderna till en gammal gödselsilo gör parken personlig. Blandningen av gammal och ny betong gör parken intressant och kontrastrik. I skateparken finns även utmaningar för mer erfarna skejtare.


← Tillbaka