Gårdsarkiv -Arkivdag i Fiskars

Arkivdag i Fiskars tisdag 14.11.2017
Herrgårdarna har fungerat som betydelsefulla maktcentra och arbetsgivare på många orter och värnar om ett unikt kulturarv. Genom gårdarna spreds de nyaste trenderna både gällande seder och produkter. I Pojo lokalhistoriska arkivs samlingar finns värdefullt arkivmaterial från många gårdar i trakten. Materialet vittnar om forna tiders herrgårdsliv.
Arkivdagen inleds kl. 15-18 vid Pojo lokalhistoriska arkiv. Kom och träffa en av författarna av Kärkelä bruks historik Tanja Bergroth. Boken Kärkelä – historiallinen ruukki ja punaisten tupien kylä finns även till försäljning.


Programmet fortsätter kl. 18.15 i samlingslokalen. Ekobonden Anna Alm berättar om jordbrukets förändring under 1900-talet, tiden då traktorn ersatte hästen, på Mörby gård. Mörby gårds handlingar bevaras i Pojo lokalhistoriska arkiv. Den tvåspråkiga föreläsningen avslutas med kaffeservering!
Kl. 15-18 Öppet hus i Pojo lokalhistoriska arkiv. På plats historiker Tanja Bergroth. Åkerraden 11, Fiskars.
Kl. 18.15 Anna Alm, Mörby gård: ”Från häst till traktor”. Samlingslokalen, Fiskarsvägen 318, Fiskars.
Fritt inträde!
Tilläggsinformation Pojo lokalhistoriska arkiv, arkivarie Maria Ollikainen, 044-0500854, arkivet@fiskarsmuseum.fi


← Tillbaka