Kulla

Kulla är en grupp av bostadshus och ekonomibyggnader som 1859 byggdes för valsverksarbetarna. Under Julins era antog man att de hus som byggts högre upp på sluttningen var hälsosammare än de gamla bostäderna som låg nere i dalen. Byggnader, som idag är renoverade och inrymmer ca 10 hushåll, hade tidigare över 200 boende av vilka 160 var barn.


← Tillbaka

Lisää kategoriassa Historia & arkkitehtuuri

Åkerraden

Åkerraden är den övre bruksgatan i Fiskars. Åkerradens röda bostadshus har fått sin nuvarande gestalt på 1820- och 1830-talen. Då renoverade eller byggde man helt...

Läs mer

Kvarnen

Den nya kvarnen i slaggtegel byggdes 1898 på en gammal kvarnplats. Det berättas att kvarnen i Fiskars var den mest populära i socknen. Den var i funktion ända till 1950-talet....

Läs mer

Stenhuset

Brukets huvudbyggnad Stenhuset byggdes 1816–1822. Huset var ursprungligen ägarens bostad och centrum för brukets förvaltning.

Läs mer

Kardusen

Bruksinvånarna gav det lilla stenhuset i två våningar smeknamnet Kardusen, tobakslådan. Kardusen uppfördes 1843 för de engelska klensmeder som flyttade från Sheffield...

Läs mer