Lokalen

Samlingslokalen eller rätt och slätt Lokalen är ett föreningshus i sekelskiftets historiserande stil, ritat av arkitekt Waldemar Aspelin. Huset var ett resultat av bruksinvånarnas gemensamma ansträngningar. Lokalens stora festsal har målningar från 1938 av Lennart Segerstråle. Målningarna återger en bit av brukets historia eftersom konstnären använde invånarna som modeller. Huset har sett många möten och fester och används fortfarande som samlingslokal.


← Tillbaka

Lisää kategoriassa Historia & arkkitehtuuri

Hasselbacka

Bostadsområde för arbetarna. Byggt omkring 1890. Ägs av Raseborgs stad.

Läs mer

Kaserner

Kasernerna är bostadshus som byggdes för brukets arbetare. Den äldre, till höger från torget sett, ritades av C.L. Engel och byggdes 1827. Den vänstra "nya" kasernen...

Läs mer

Tornursbyggnaden

Tornursbyggnaden i rödtegel byggdes 1826 och var ursprungligen skola. Byggnaden höjdes på 1830-talet och byggdes ut med en stallflygel.

Läs mer

Gjuteriet

Det fanns två kupolugnar i gjuteriet som blev färdigt 1836. Gjuteriets produktion gick huvudsakligen till brukets egen tillverkning.

Läs mer