Magasinet

Sädesmagasinet från 1902 är byggt av slaggtegel. Ritningarna till magasinet i massiv nyrenässans gjordes av Waldemar Aspelin. Magasinet har varit utställningslokal sedan 1996.


← Tillbaka

Lisää kategoriassa Historia & arkkitehtuuri

Skomakarbacken

Ursprungligen bostadshus för arbetare, i dag bor där många hantverkare och konstnärer.

Läs mer

Mekaniska verkstaden

Den första finska mekaniska verkstaden byggdes i Fiskars 1837. I bottenvåningen låg svarveriet och smedjan, på övre våningen fanns filverkstaden, modellsnickeriet och...

Läs mer

Kulla

Kulla är en grupp av bostadshus och ekonomibyggnader som 1859 byggdes för valsverksarbetarna.

Läs mer

Åkerraden

Åkerraden är den övre bruksgatan i Fiskars. Åkerradens röda bostadshus har fått sin nuvarande gestalt på 1820- och 1830-talen. Då renoverade eller byggde man helt...

Läs mer