Skogsstigen Rissla

Skogsstigen Rissla följer stigar och vägar i skogarna nära Fiskars Bruk. Längs med stigen finns det förutom natursköna områden även historiskt och skogsvårdsmässigt intressanta platser.

I skogspartierna är rutten utmärkt med orange färg på träden, längs med vägarna är rutten inte utmärkt. På de ställen, där stigen avviker från vägen, finns det skyltar som visar hur rutten går. Det lönar sig att ta med en karta som hjälp för att notera då stigen avviker från vägen. Stigarna är huvudsakligen lättframkomliga, men några ställen är branta och rätt krävande, bl.a. vid Risslaforsen. Vid regn kan det vara halt längs med rutten.  Ordentliga vandringsskor rekommenderas. Vandring längs rutten sker på eget ansvar.

Rutten är planerad så, att den såväl börjar som slutar i centrum av bruket. Rutten kan även kombineras med Träslagsstigen, som går runt Flaggberget. Det finns en egen broschyr för Träslagsstigen.

Startplats: Isokiskontie 7, N 60 7.9745’ E 23 32.5436’

Ladda ner broschyren om Rissla Skogstigen här

För mer information:


← Tillbaka

Naturen i Fiskars