Trädslagsstigen

Utforska den vackra naturen kring Fiskars bruk genom att följa en markerad, två kilometer lång trädstig. Stigen går i bruket och utanför dess centrum, och det finns upp till 23 olika träslag, varav en är ett ek av samma ålder som själva bruket. Trädspåret börjar vid Restaurant Kuparipaja och avslutas vid Bruks kontoret.
Öppethållning
Alltid öppet

Utforska den vackra naturen kring Fiskars bruk genom att följa en markerad, två kilometer lång trädstig. Stigen går i bruket och utanför dess centrum, och det finns upp till 23 olika träslag, varav en är ett ek av samma ålder som själva bruket. Trädspåret börjar vid Restaurant Kuparipaja och går genom Suutarinmäki till Lippukallio. Träden längs vägen är markerade på kartan. I terrängen är träd numrerade och varje nummer har en liten bit av det trädet. Trästigen är lämplig att gå till fots eller med cykel.

Tips: Organisera en frågesport med din familj eller vänner och se vem som känner igen flest träd.

Kartan kan du skriva ut här

Eller hämta en karta från turist informationen i Kasarmi 1852 byggnaden.