Rissla skogsstig

Rissla skogsstig (ca 4 km) tar dig längs stigar och vägar i Brukets närliggande skogar till gamla Rissla kraftverket och Rissla vattenfall. Stigen startar och slutar strax utanför Brukets centrum.
Öppethållning
Alltid öppet
Inträde
0€
Adress
Långdalsvägen, 10470 Fiskars, 10470 Fiskars
Telefon
020 439 2099
Längs vägen finns vackra områden, en rast plats och plats för en lägereld. Stigen är även historiskt intressant, stigen tar dig till den gamla Rissla kraftstationen.  Rissla-dammen och elkraftverket byggdes 1899 på grund av Fiskars Bruks ökande behov av el. Den totala längden på Risslas skogsstig är cirka 4 km. Rutten startar och slutar strax utanför Brukets centrum. Stigen kan gås i båda riktningarna. Parkering på Fiskars torg.

Parkering: Fiskars torg, Åkerraden  1, 10470 FISKARS

Starpunkt: Långdalsvägen, 10470 Fiskars