Sommarutställningen ÄNGEN

Sommarutställningen ÄNGEN väcker en medvetenhet om det hållbara i vardagens vanor och värderingar, samt tankar om alternativa framtida möjligheter.
Datum för evenemang
18.06.2020 - 30.08.2020
Öppethållning
må-sö kl. 11-18 (Midsommar: fre-söndag kl. 11-18)
Inträde
9 €/person
6 € pensionärer och studenter
Under 18 år gratis.
Linkar
Adress
Kopparsmedjan, Kuparivasarantie 5, 10470 Fiskars
Telefon
+358 (0)44 758 8203

På ängen möter det genom tiderna uppkomna ekosystemet kommande oförutsedda, globala miljöförändringar. På ängen kan man även se de olika arternas sammanflätade livsskeden och hur människan genom sin livsföring och teknologi bidragit till deras utveckling. Ängens tid är inte enbart det förflutna, eller ett konstlat upprätthållande därav, utan där möts förändringens många rytmer: jordmånens geologiska tid, det akuta utarmandet av naturens mångfald, kulturens olika kretslopp i symbios med allt levande och livlösa.

Ängen är också fröet till sommarutställningen. Publiken i Fiskars inbjuds att öppna sina sinnen för klimatkrisens överhängande utmaningar. Samtidigt väcker utställningen en medvetenhet om det hållbara i vardagens vanor och värderingar, samt tankar om alternativa framtida möjligheter.

Människans insats har varit betydande för utformandet av ekosystemet i Fiskars. Detta gäller såväl jordbruket som den industri som bygger på lokala tillgångar. Skogarna, malmtillgångarna och vattendragen har möjliggjort utvecklandet av en viss sorts verksamhet. Ekosystemet och den lokala kulturen har vuxit fram i samverkan med internationell handel och inflyttning under århundraden.

Utgående från allt detta granskar utställningen ÄNGEN vår tids ekologiska kriser med nutidskonstens, formgivningens och konsthantverkets medel, i dialog med miljöforskningen. Utställningen kan ses i Kopparsmedjan och runt omkring i bruksområdet och samtidigt pågår flera program om olika projekt. En målsättning är att utställningen skall bidra till ekologiskt och socialt hållbara rutiner.

Sommarutställningen ÄNGEN produceras av Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars, ONOMA. Kurator är Taru Elfving.

 

ÄNGEN
17.5.-30.8.2020
Kopparsmedjan
Kopparhammarvägen 5, 10470 Fiskars
Öppet varje dag kl. 11-18

Arbetslag:
Kurator: Taru Elfving
Utställningens arkitektur: Antti Yli-Tepsa
Grafisk design: Lulu Halme
Koordinering: Emilia Hänninen

Kontaktperson:
Emilia Hänninen, utsällningschef
emilia@onoma.fi
tel. +358 (0)44 758 8203

Guidningar:
På de guidade rundvandringarna får du nya perspektiv på utställningen. Rundvandringen tar ca 45 minuter och pris är 60€.  Bokningar tas emot senast 7 dagar i förväg: opas@onoma.fi